KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ PHÂN TÍCH SINH HỌC 

Sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm một cách hiệu quả là yếu tố then chốt quyết định sự thành công cho nghiên cứu. Để đạt được điều này, chúng ta cần nắm bắt rõ những tính năng của dụng cụ, các phương pháp được ứng dụng và những vấn đề thường gặp. Chúng tôi đã tập hợp và xây dựng bộ kiến thức nền tảng này với mong muốn mang tới những hỗ trợ tốt nhất cho nghiên cứu của bạn. Bộ kiến thức gồm có những mục như: Ghi chép Ứng dụng (Application Notes) bao hàm những chu trình (protocols) và kết quả cụ thể từ những ứng dụng chuyên môn, Những câu hỏi thường gặp (Frequently asked questions – FAQ) mang những thông tin thực nghiệm và cách xử lý các sự cố trong phòng thí nghiệm, Từ điển Thuật ngữ (Glossary) giúp bạn thuận lợi trong việc tra cứu những thuật ngữ trái ngành và Tạp chí (Magazine) với những chuyên mục thú vị. 

Trong trường hợp bạn không thể tìm kiếm được những thông tin mình đang quan tâm, bạn có thể hỏi những chuyên gia tới từ công ty của chúng tôi.

 

 

Những câu hỏi thường gặp

Frequently asked questions

 

Từ điển thuật ngữ sinh học phân tích 

Glossary Bioanalytic

 

Tạp chí

Magazine

Tìm kiếm nhanh dịch vụ Berthold tại Việt Nam

Office: 11/84 Ngoc Khanh Street, Ba Dinh District, Hanoi VIETNAM

Mr. Mark Pham

Phone: +84 903 114 883

Email: bio@berthold.vn

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu về những sản phẩm đo lường chính xác trong Sinh học Phân Tử và Y Sinh.

 

Liên hệ