ĐĂNG KÝ PHẦN MỀM

SOFTWARE REGISTRATION

Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm cung cấp bởi Berthold Technologies! Một số gói phần mềm (software packages) tích hợp cùng sản phẩm của chúng tôi yêu cầu đăng ký để kích hoạt toàn bộ (hoặc bất cứ) chức năng (nào) hoàn chỉnh. Hãy lựa chọn dụng cụ mà bạn đã đặt mua và hoàn thiện đơn sau.

Đăng ký bản quyền phần mềm và nhận mật khẩu để mở khóa phần mềm trên máy PC của bạn.

Tìm kiếm nhanh dịch vụ Berthold tại Việt Nam

Office: 11/84 Ngoc Khanh Street, Ba Dinh District, Hanoi VIETNAM

Mr. Mark Pham

Phone: +84 903 114 883

Email: bio@berthold.vn

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu về những sản phẩm đo lường chính xác trong Sinh học Phân Tử và Y Sinh.

 

Liên hệ