PHỤ KIỆN VÀ CÔNG CỤ QC

Chúng tôi đặt tiêu chuẩn cao nhất cho chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Trước khi bất kỳ hệ thống nào rời khỏi các cơ sở của chúng tôi, chúng đều được kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo các đặc tính hiệu suất của chúng. Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ và dụng cụ để bạn có thể kiểm tra và xác nhận hiệu suất của sản phẩm theo thời gian. Đây là những điều cần thiết cho các phòng thí nghiệm cGMP / GLP nói riêng, nhưng cũng có thể được khuyến nghị cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào khác, nơi yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tìm kiếm nhanh dịch vụ Berthold tại Việt Nam

Office: 11/84 Ngoc Khanh Street, Ba Dinh District, Hanoi VIETNAM

Mr. Mark Pham

Phone: +84 903 114 883

Email: bio@berthold.vn

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu về những sản phẩm đo lường chính xác trong Sinh học Phân Tử và Y Sinh.

 

Liên hệ